base_up_upmenu.jpg
Domů

Šifry

Zde uvedeme šifry, které používáme při různých hrách na našich táborech. Znalost těchto šifer může být pro tebe nebo tvůj oddíl velkým přínosem a bude tě zvýhodňovat oproti ostatním.


Text psaný pozpátku

Nejjednodušší šifra, prostě stačí text přečíst od konce na začátek.

Příklad: ykžald z inaťram -> marťani z dlažky

zpět nahoru


Šifrování odpředu a odzadu

Tuto šifru musíme číst tak, že čteme nejprve první písmeno slova, pak poslední, pak druhé písmeno, předposlední, třetí,...

Příklad: mrainťa z dakyžl -> marťani z dlažky

zpět nahoru


Falešná písmena

Písmena, která pro rozluštění textu v šifře čteme, mají před sebou vždy jedno a to samé písmeno. V našem případě je toto písmeno "x". Může to být ale i jiné libovolné písmeno, které může sloužit jako heslo k rozluštění textu. Mezi těmito "hesly" (písmeny x) se může nacházet jakýkoliv počet náhodných, bezvýznamných písmen.

Příklad: axmyxatxrtqxťixajxngixit xzjb xdoxxlbxazxžexxkdlxy -> marťani z dlažky

zpět nahoru


Čísla místo písmen

V této šifře každému písmenu odpovídá jedno číslo dle tabulky. (mrkněte na obrázek)

abc_numbers1.png

Příklad: 13 1 18 20 1 14 9 26 4 12 1 26 11 25 -> martani z dlazky

zpět nahoru


Mobilová šifra

Každé jednotlivé písmeno se šifruje tak, že se vždy napíše číslo tlačítka tolikrát, kolikáté je dané písmeno na daném tlačítku zobrazené. Jako mezera se používá číslo 1.

Dešifrování je celkem jednoduché - pokud máte k dispozici mobilní telefon stačí podle šifry mačkat jednotlivá tlačítka a zpráva se sama objeví. Nebo jednoduše můžeme postupovat podle klávesnice nebo náčrtku.

abc_mobil1.png

Příklad: 6 2 777 8 2 66 444 1 9999 1 3 555 2 9999 55 999 -> martani z dlazky

zpět nahoru


Tabulková šifra

Abychom tuto šifru mohli dešifrovat, musíme znát nejprve kódovací tabulku. Jednotlivá písmena se potom nacházejí na souřadnicích určených tabulkou.

abc_table1.png

Příklad: K3 M1 E2 E4 M1 K4 R4 V5 M4 K2 M1 V5 K1 V4 -> martani z dlazky

zpět nahoru


Pavouk

Základní podmínkou při šifrování je mít náčrtek pavouka, kde jsou napsána písmena, pospojována do trojic.

Při dešifrování postupně čteme dvě písmena a určíme trojici, ke které náleží tato písmena. Dešifrované písmeno je pak to třetí vynechané.

abc_spider1.png

Příklad: is jx uy uv jx fv ms xy ef jk jx co jl xz -> martani z dlazky

zpět nahoru


Tabulka

Pokud dostaneme šifru, kde jsou písmena umístěna do pravidelného čtverce nebo obdélníku, potom máme podezření, že se jedná právě o tento typ šifry. Pak musíme přijít na to jakým klíčem byla takováto písmena uspořádána. Toto lze naštěstí jednoduše odpozorovat z významu textu.

Možné způsoby šifrování jsou znázorněny na následujících obrázcích

chart_chart1.png chart_chart2.png chart_chart3.png

Příklad: martani z dlazky jsou prima parta ->

mzdsopa
ailjuar
rnaypmt
tazkria

zpět nahoru


Šifrovací mřížka

Pokud si v zakódované tabulce nevystačíme s jednoduchým dešifrováním podle šifry výše, pravděpodobně budeme potřebovat klíč.

Jako klíč je použita mřížka o stejném počtu políček, kde jsou všechna políčka zakrytá (šedá políčka), kromě některých (bílá políčka). Skrze tyto potom dešifrujeme zprávu.

Dešifruje se tak, že se na šifru přiloží šifrovací mřížka a nezakrytá písmena se čtou postupně zleva doprava a shora dolů. Po přečtení všech písmen se šifrovací mřížka otočí o 90° a znovu se přečte text, pak se znovu otáčí dokud se mřížka neotočí do původní polohy.

Tabulka musí být čtvercová.

chart_code2.png

Příklad: martani z dlazky - martani.kvalitne.cz ->

marttl
iatnna
zkayn-
ei..cz
miazr
kdval

zpět nahoru


Rozházená písmena

Při dešifrování jednoduše nalezneme první písmeno, které je většinou nějakým způsobem odlišeno od ostatních. Postupem po čarách od písmene k písmenu přečteme postupně celou zprávu.

Příklad: Martani z Dlazky ->

graph_rozh1.png

zpět nahoru


Velký polský kříž

Dešifrujeme podle následující tabulky. Pozice tečky v chlívku a okolní čáry určují písmenko podle tabulky.

sff_kriz_velky2.png

Příklad: martani z dlazky ->

graph_kriz.png

zpět nahoru


© 11/2008 Martin a Domča Aktualizováno dne: 21.2.2010