base_up.jpg
Domů

O táborech aneb proč je pořádáme

Dovolte mi na tomto místě malou úvahu o táborech a také proč tomu vlastně dobrovolně obětujeme většinu našeho volného času během roku.

Dávno jsou pryč časy, kdy dětská hřiště a ulice bývali naplněni dětmi. Marně dnes hledám na místech, kde jsme jako malí trávili většinu volného času s kamarády při nějakých hrách, alespoň malou skupinku dětí, kteří by sami od sebe přemýšleli, "Co dneska budeme hrát? Seženeme někoho na schovku? Na fotbal? Kdo si zahraje na území?"

Když poslouchám v autobuse, o čem se dnes děti baví a pozoruji, jak tráví volný čas, říkám si, že musí být o něco ochuzeni. Většinou jsou to rozhovory o nějakých počítačových hrách nebo programech nebo sedí s mobilem v ruce a "esemeskují" si s kamarádem o dva vchody vedle.

Ztrácí tak každodenní životní zkušenosti, které je učí reagovat na změnu prostředí a své osobní situace. Učí je hledat nové autority, nové kamarády a své místo v neznámém kolektivu. V neposlední řadě se učí též správným společenským kontaktům s opačným pohlavím. Vše (mnohdy poprvé) bez ochranných křídel svých rodičů. Už jen toto je pro děti důležitá zkušenost.

Na toto rovněž navazuje problematika mobilních telefonů na táboře. Mobil v tomto smyslu slouží jako jisté pojítko dítěte s domovem nebo v mnoha případech také rodičů s dítětem. Toto pojítko nebývá špatné někdy na nějakou dobu rozpojit a ze strany rodičů důvěřovat dětem a ze strany dětí odpoutat se od rodičů a vyzkoušet si samostaný život. Tato zkušenost nemůže vést k ničemu jinému, než k posílení vzájemných vztahů.

Tábor, kromě těchto zkušeností, dává dětem možnost také vyzkoušet si činnosti, ke kterým by se jinak obtížně dostávali – různé sporty, výtvarné činnosti, divadlo, zpěv, tanec, zálesáctví, rukodělné práce a mnoho dalších. Děti se mohou srovnávat se svými vrstevníky a objevovat svůj talent či naopak své slabé stránky. V mnoha případech takto objevený zájem vydrží i dlouho po táboře a může přispět k rozvoji mladé osobnosti.

Nechejme tedy děti poznat to, co v našem dětství bylo pro nás běžné a zkuste je poslat z dnešního "elektronického" světa do přírody na jakýkoliv letní tábor.

© 11/2008 Martin a Domča Aktualizováno dne: 22.1.2010