base_up.jpg
Domů

O programu

Táborový program se řídí v zásadě tímto harmonogramem s tím, že může být rok od roku (závisí na motivačním programu) mírně odlišný.

7:30 Budíček, rozcvička, ranní hygiena
8:00 - 9:00 Snídaně, úklid chatek
9:00 - 12:00 Dopolední program, svačina
12:00 - 12:45 Oběd
12:45 - 14:30 Polední klid
14:30 - 18:00 Odpolední program, svačina
18:00 - 18:30 Večeře
18:30 - 20:30 Večerní program
20:30 - 21:00 Večerní nástup
21:00 - 21:30 Večerní hygiena, příprava na večerku
21:30 Večerka
22:00 - ??? Noční hra - zařazována 1 - 3x během celého tábora

Program tábora zajišťuje dvoučlenný tým ve složení hlavní vedoucí a programová vedoucí, která plně využívá a začleňuje poznatky ze studia na vysoké pedagogické škole. Zároveň společně uplatňují své zkušenosti s prací s dětmi na letních táborech od roku 1998. Konečný program je konzultován s celou posádkou Marťanů, při kterém jsou doladěny detaily.

Nejenže se snažíme dělat program bohatý a nápaditý, ale také do něj vkládáme i výchovné a poučné prvky. Hry jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti, děti se učí zábavnou formou spolupracovat, společně se rozhodnout pro jednu věc, nebo naopak, poradit si v dané situaci sám a obhájit si svůj úmysl. Zábavnou formou se rozvíjí jak po stránce psychické tak i fyzické.

Společným rysem všech našich táborových programů je snaha o maximální pestrost. Tak aby si každé dítě vyzkoušelo co nejvíce nových věcí a přitom bezpečně našlo ty, které se mu líbí a ve kterých patří mezi nejlepší.

Naši hlavní prioritou je vlastní prožitek ze hry, kterého chceme dosáhnout za pomoci motivace. Snažíme se tak děti vtáhnout do děje daného táborového tématu. Jako motivační prostředek, kromě hudby, herního materiálu a jiných, nám slouží také kostýmy, které si sami vytváříme a naše herecké umění, ve kterém jsme opravdu "mistři". :-)

Naší snahou je být kreativní a pohotoví, takže není pro nás problém kdykoliv program přizpůsobit vyvíjejícímu se ději, který samozřejmě děti ovlivňují svým působením.

V programu vystupují i fiktivní postavy, které jsou nositelem dobra či zla. Tyto postavy se u děti stávají natolik motivačně silné, že je zapotřebí postavu ke konci tábora zreálnit.

Děti po příjezdu na tábor vstupují do rolí dětských hrdinů-bojovníků. Děti jsou rozděleny do oddílů. Těch bývá obvykle čtyři až pět, jsou stejně velké po dvanácti až patnácti dětech a jsou věkově i heterogenně smíšené. U každého oddílu jsou dva vedoucí, kteří mají absolvované minimálně jedno školení v rámci naší organizace.

V programu je zahrnuta celotáborová hra, která má každý den jinou podobu a tvoří hlavní osu programové náplně celého tábora. Program zahrnuje i čas vedoucích, což je činnost v oddíle, při které se děti sbližují a upevňují se tak jejich sociální vztahy. Další ze složek programu jsou celodenní výlet, diskotéka, táborové ohně.

V záloze máme také program ve variantě pro případ horšího počasí.

© 11/2008 Martin a Domča Aktualizováno dne: 15.1.2010