base_up.jpg
Domů

Zdravotní péče

Základem zdravotního zabezpečení tábora je kvalifikovaná zdravotnice a samostatný objekt marodky. Nemocného je možno okamžitě izolovat a zmenšit tak riziko rozšíření infekce. Zdravotnice je téměř stále přítomná v bezprostřední blízkosti pokojů s nemocnými i v noci. Zdravotní péče je poskytována ve dne i v noci. Po celou dobu trvání tábora je také nepřetržitě k dispozici osobní auto se zkušeným řidičem pro případný odvoz k lékaři, který je smluvně zajištěn v okolí tábora.

alien-in-love.jpg

Děti jsou bezprostředně po příjezdu na tábor seznámeny s celým areálem (tedy i s umístěním marodky), poučeny o základních pravidlech tábornického života a je jim zdůrazněno, že v případě jakýchkoli zdravotních potížích (nejen svých ale i kamarádů) se mohou obrátit na kteréhokoli vedoucího nebo jít přímo na marodku. V případě vážnějších zdravotních potížích bezodkladně informuje vedení tábora zákonné zástupce uvedené v přihlášce dítěte.

Velmi důležitá je také prevence. Sem patří nejen příslušná školení vedoucích a výběr rozumných táborových programů, ale také systém přihlášky a nástupního listu. V přihlášce příslušný dětský lékař deklaruje zdravotní způsobilost dítěte k účasti na táboře (dle ustanovení zákona č. 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví), včetně případných zdravotních omezení a léků, jež má dítě po dobu tábora užívat (dlouhodobě užívané léky, antialergika, vitamínové preparáty apod.). Veškeré léky a vitaminové doplňky jsou děti, resp. rodiče, povinni předat ihned po příjezdu na tábor, nebo při předání dítěte u autobusu, odevzdat zdravotnicím, které jim je po dobu tábora vydávají v intervalech a dávkách určených lékařem.

Pokud má vaše dítě zdravotní problémy, a vy je zatajíte, resp. neuvedete do nástupního listu, uvědomte si, že v prvé řadě škodíte vašemu dítěti. Dále je třeba si uvědomit, že pokud dítě přišlo před táborem do styku s nakažlivou přenosnou chorobou, či máte problém se zavšivením, nemůže na tábor nastoupit.

V nástupním listu pak rodiče v den odjezdu na tábor potvrzují, že u dítěte nedošlo ke změnám oproti údajům, které lékař uvedl na přihlášce, a že dítě nemá žádné příznaky infekčního onemocnění. Bez řádně vyplněného a podepsaného nástupního listu nemůže nikdo do tábora nastoupit! (včetně vedoucích a organizátorů)

© 11/2008 Martin a Domča Aktualizováno dne: 15.1.2010